Konfirmant

VÅG Å VÆRE
Våg å være ærlig, våg å være fri, våg å føle det du gjør, si det du vil si.
Kanskje de som holder munn er reddere enn deg?
Der hvor alt er gått i lås må noen åpne vei.
Våg å være sårbar, ingen er av stein.
Våg å vise hvor du står, stå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel?
Våg å være nykter, Våg å leve nå.
Syng, om det er det du vil – gråt litt om du må.
Tiden er for kort til flukt, bruk den mens du kan.
Noen trenger alt du er og at du er sann!
  ~Hans Olav Mørk~